Katilim Menkul Değerler

Katilimmenkuldegerler

Genel Şartlar ve Koşullar

Genel bilgi

Siz ve Katılımmenkuldegerler’in belirli kitap içeriğini sağladığınız Sözleşme’nin TARAFISINIZ;

Siz ve Katılım Katılımmenkuldegerler’in tarafınıza, bu Ek’in şartlarına bağlı olarak, Katılım Menkul Değerler son kullanıcılarının söz konusu içeriğin tamamını veya bir kısmını indirmesine izin verme hakkını verdiğiniz bu Ek’e katılım talebinizi dikkate alarak;

VE ANCAK, burada ifade edilen karşılıklı anlaşmayı dikkate alarak siz ve Katılım menkul degerler aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

Koşullar

Tanımlanmış Terimler. Bu Ekte kullanılan ancak burada tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler, Sözleşmede ifade edildiği şekilde anlaşılacaktır.

İndirilebilir içerik. Sözleşme kapsamında daha önce Google’a sağlanan çalışmalardan hangilerinin bu Ek’e tabi olacağını siz seçersiniz. Bu tür çalışmalardaki Yayıncı İçeriği veya Yetkili İçerik topluca “İndirilen İçerik” olarak anılacaktır.

İçerik Kullanımı. Katılım Menkul Değerler, Sözleşme’de Katılımmenkuldegerler’e tanınan haklara ek olarak (a) İndirilebilir İçerik’in bazı kısımlarını sunar ve arama sonuçlarında görüntüler, (b) İndirilebilir İçerik’in tam metnini görüntüleme, yazdırma ve indirme için kullanılabilir hale getirir, (c) çoğaltılabilir İndirilebilir İçeriğin tüm kopyalarını sağlamak, lisanslamak ve dağıtmak (dağıtım ortakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Katılımmenkuldegerler ürün ve hizmetlerinin bir parçası olarak; ve (d) İndirilebilir İçeriği dahili olarak kullanmak. Yayıncı İçeriğinin sayfa sayısını, son kullanıcı tarafından görüntülenebilen Yayıncı İçeriğinin veya Yetkilendirilmiş İçeriğin yüzdesini veya son kullanıcıların Yayıncı İçeriğine veya Yetkilendirilmiş İçeriğe göz atmasını sınırlayan Sözleşme koşulları, hiçbir Yayıncı İçeriği veya Yetkilendirilmiş İçerik için geçerli değildir. İndirilebilir İçerik olarak belirlenmiştir.

Garantiler. (a) Katılımmenkuldegerler’de tarafınızca sağlanan tüm bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu, (b) İndirilebilir İçerikteki tüm telif haklarına ve bu Ek’e katılmak ve burada belirtilen hakları kullanmak için gerekli diğer tüm yasal haklara sahip olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. . olacaksın.

Tazminat. Bölüm 4’teki beyan ve garantilerin ihlali anlamına gelen bir iddiaya dayanan veya bundan kaynaklanan her türlü talep, talep, dava hakkı için Katılımmenkuldegerler’e, bağlı şirketlerine ve bunların yöneticilerine, görevlilerine, çalışanlarına ve temsilcilerine makul ücretler ödenir. dahil olmak üzere herhangi bir borç veya yükümlülükten tazmin etmek, savunmak ve masun tutmak;

Garantinin Reddi. TARAFLAR, 4. BÖLÜMDE BELİRTİLEN AÇIK GARANTİLER HARİÇ; TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL ETMEME KONUSUNDAKİ TÜM ZIMNİ GARANTİLER DAHİL, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER.

Sözleşmenin Bütünlüğü. İşbu Ek Sözleşme, Sözleşme ile birlikte, taraflar arasında belirtilen konuya ilişkin tek ve münhasır sözleşmedir. Daha önce yapılan veya aynı anda meydana gelen tüm sözlü ve/veya yazılı anlaşmaların, yazışmaların ve anlaşmaların yerine geçer ve bunların yerine geçer. Sözleşme, bu Ek tarafından yapılan değişiklikler hariç, yürürlükte kalacaktır.